Hvis du mangler nogle af de digitale tv kanaler, kan årsagen være problemer med dit antenne anlæg.  Men det kan også være at dit tv mangler en digital modtager. Nogle gange kan det bedst betale sig at udskifte TV’et, andre gange kan det være en god ide at montere en “digital boks” hvorigennem man skifter tv kanalerne. Hvis det er et tv fra Bang & Olufsen, kan det laves så man kan skifte tv kanalerne med den originale B&O fjernbetjening.

Ring til os, vi finder den bedste løsning til dig!